„Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.”

Apocalipsa 3:10

Comitetul Bisericii

 • Pop Ambrozie
  Pop Ambrozie Pastor coordonator
 • Cîmpean Dinu
  Cîmpean Dinu Prezbiter
 • Dan Vasile
  Dan Vasile Prezbiter, Secretar
 • Maxim Otniel
  Maxim Otniel Diacon, Casier
 • Fizesan Adrian
  Fizesan Adrian Cenzor
 • Crăciun Daniel
  Crăciun Daniel Cenzor
 • Popa Nicu
  Popa Nicu Membru
 • Maxim Matei
  Maxim Matei MEMBRU
 • Darius Moldovan
  Darius Moldovan MEMBRU

Istoricul Bisericii

 • 1945 este anul de naştere al Bisericii Creştine Penticostale-Someşeni, când fratele Şumandea Iacob cumpără o casă la numărul 41 pe strada Rodnei, unde încep servicii de evanghelizare cu câţiva credincioşi. Se pune accent pe o viaţă sfântă, părtăşie cu Domnul, post, rugăciune şi evanghelizare prin diferite familii;
 • În 1947 Biserica ajunge la 17 membri, iar fratele Şumandea este ordinat în lucrare;
 • Credem într-un singur Dumnezeu atotputernic, creator al întregului univers şi Tată al Domnului nostru Isus Hristos;
 • În 1949 biserica ajunge la 50 de membri. În perioada următoare biserica trece prin momente dificile, ca toate Bisericile din ţară datorită regimului comunist. Totuşi Dumnezeu veghează asupra Bisericii Sale, care se consolidează în credinţă;
 • În anul 1967 se hotărăşte ca Biserica să fie mutată pe strada Rodnei nr.40, într-un spaţu mai mare;
 • În luna mai 1978 se ia hotărârea de a extinde construcţia Locaşului de Închinare. Lucrările sunt coordonate de către fratele Cuibus Pavel iar în decembrie 1978 are loc inaugurarea noului Locaş de Închinare. Lucrările au fost executate de către fraţii din Biserică şi cu banii donaţi de ei;
 • În anul 1964 se organizează primul cor mixt dirijat de fratele Mărinceanu Petrică;
 • În anul 1969 se formează fanfara dirijată de fratele Mocan Alexa;
 • Conducătorii Bisericii au fost:

– Şumandea Iacob între anii 1947-1957;
– Ţiclea Vasile între anii 1957-1963;
– Cuibus Ştefan între anii 1963-1983;
– Dan P. Vasile între anii 1983-1987, periodă în care are loc o nouă renovare a bisericii;
– Ucu Şumandea între anii 1987-1994.

 • În anul 1990 are loc prima ordinare de diaconi: Dan P. Vasile, Ucu Şumandea, Crişan Dorel si Mocan Alexa;
 • Până în 1981 păstorii Bisericii au fost fratele Lazăr şi fratele Pop;
 • În perioada 1981-1991 Biserica a fost păstorită de fratele Nuţu Boar, care a plecat in SUA;
 • În anul 1991 fratele Simi Tâmbuc devine pastor, dar pleacă şi el in SUA;
 • În urma alegerilor din anul 1994 fratele Pop Ambrozie devine pastorul Bisericii. Urmează o perioadă în care pe lângă lucrările de evanghelizare, renovare si din nou extinderea Bisericii, mai mulţi fraţi sunt implicaţi în lucrarea de evanghelizare în Sânnicoara, Apahida, Deuşu, Măcicaşu unde sub coordonarea fratelui prezbiter Dan P.Vasile se construieşte locaşul Bisericii. În Ugruţiu la initiativa fratelui Dumitraş Vasile şi Dumitraş Liviu ia fiinţă o Biserică. În satul Fodora se cumpără un teren unde se ricică un lăcaş de închinare cu banii şi munca fraţilor din Someşeni şi a altor fraţi si prieteni- lucrarile au fost conduse de catre fratele diacon Dan V. Vasile iar inaugurarea a avut loc in 21 octombrie 2007. În toate aceste locaţii sunt implicaţi fraţi diaconi: Buduşan Dan, Crăciun Nelu, Dan V. Vasile, Maxim Elisei, Mureşan Dorin, Stejar Costel si fratele Prezbiter Dan P. Vasile, sub directa îndrumare a fratelui pastor Pop Ambrozie şi pastor asistent Câmpean Dinu;
 • În toată această perioadă Biserica s-a bucurat de pace şi cu ajutorul Duhul Sfânt s-a înmulţit, în prezent numărul membrilor ei trecând de 300 de persoane.

Crezul nostru

 • Credem într-un singur Dumnezeu atotputernic, creator al întregului univers şi Tată al Domnului nostru Isus Hristos;
 • Credem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl prin fecioara Maria, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. Credem că Domnul Isus după ce a murit pe cruce şi a fost pus în mormânt, a înviat trupeşte a treia zi, apoi s-a înălţat la dreapta Tatălui în cer şi a devenit Mântuitorul Lumii;
 • Credem în Duhul Sfânt care a vorbit prin profeţi şi a vestit venirea lui Hristos. Credem în botezul cu Duhul Sfânt şi în darurile pe care le dă celor credincioşi după cum voieşte.
 • Credem în autoritatea Sfintelor Scripturi, atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament, că sunt cărţi inspirate de Dumnezeu şi reprezintă pentru noi autoritatea supremă în învăţătură şi practică;
 • Credem în preoţia universală a tuturor credincioşilor, în libertatea şi responsabilitatea oricărui om de a sta direct în faţa lui Dumnezeu. Credem că Biserica este sub autoritatea Domnului Isus Hristos şi este slujită de oameni înzestraţi de Duhul Sfânt cu daruri pentru slujire;
 • Credem în răpirea Bisericii Universale, totalitatea credincioşilor, Trup a lui Hristos. Credem în întoarcerea trupească vizibilă a Domnului Isus, ca să domnească în împărăţia Sa eternă;
 • Credem în învierea morţilor şi Judecata de Apoi. Credem în răsplătirea celor credincioşi şi pedeapsa veşnica a celor răi.